Fundacja Droga do przeżycia

Jesteśmy stosunkowo nowym podmiotem, który oficjalnie do życia został powołany końcem października 2023 roku. W celach statutowych zawarliśmy m.in. szeroko pojętą edukacją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, organizowanie spotkań i prelekcji edukacyjnych, promowanie kultury jazdy czy współpracę z organami administracyjnymi, samorządowymi oraz zarządcami dróg w celu poprawy jakości infrastruktury drogowej oraz zapobieganiu wypadków.

Ponadto zajmujemy się m.in. organizowaniem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze, szerzeniem świadomości prawnej w zakresie prawa o ruchu drogowym, produkcją materiałów edukacyjnych i promowaniem bezpiecznych zachowań na drodze.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE W NASZYCH SOCIAL MEDIACH